Websites

De snelheid waarmee berichten ons via online media – websites, e-mail, sociale media etc. – bereiken, hebben invloed op de manier waarop we ze tot ons nemen. Internetcommunicatie is doorgaans vrij vluchtig. Voor een kranten- of tijdschriftenartikel gaan we rustig op de bank of aan tafel zitten, op een website klikken we driftig heen en weer. Teksten voor online media zijn daarom meestal kort en to the point. Je moet direct de aandacht van de gebruiker vangen.

Hoe verschillend gedrukte en online media ook zijn, ze hebben een ding gemeen: de boodschap moet glashelder zijn. Goed geschreven  en voor websites bovendien zo geformuleerd dat de pagina’s door zoekmachines goed gevonden worden. Communicabel heeft op deze manier al bijdragen geleverd aan websites en social media-uitingen van veel verschillende opdrachtgevers.