Vormgeving

“Al wat in de kunst belangrijk is, ligt voorbij de woorden.”

Dat zei de Franse schilder Georges Braque. En hij had gelijk.
Voor vormgeving geldt hetzelfde. Tekst en beeld kunnen nog
zo goed zijn, de vormgeving of opmaak kan ze maken of breken.
Goede vormgevers en opmakers laten teksten spreken en
foto’s verbeelden. De opmaker smeed ze tot een goed team.
De vormgever doet dat ook en voegt er bovendien zijn eigen
creativiteit aan toe.

Communicabel maakt op, geeft vorm én werkt samen met professionele en bovenal creatieve vormgevers.

Klik hieronder voor voorbeelden van vormgevingswerk dat Communicabel heeft gemaakt of begeleid.