Folders/brochures

Hoewel bedrijven en instellingen steeds vaker online hun publiciteit zoeken, blijven flyers, folders en brochures uitstekende communicatiemiddelen om een boodschap voor het voetlicht te brengen. Je zet ze in als je je doelgroep letterlijk iets wilt meegeven: iets tastbaars in handen.

Soms om hen aan te sporen tot directe actie (flyer), soms
– bijvoorbeeld bij een beurs – om bezoekers nog even mee te geven wat je te bieden hebt (folder), en soms om je relaties iets in handen te geven waar ze meer tijd voor nodig hebben (brochure).

Communicabel schrijft de teksten maar ontwikkelt ook complete flyers, folders en brochures, van concept tot en met de oplevering van het drukwerk.