Advies en organisatie

“Denk als een wijs man maar communiceer in de taal van gewone mensen.”

Zo beschreef de Ierse dichter en mysticus William Butler Yeats heel treffend wat een communicatieadviseur moet doen. De Nationale beroepengids beschrijft de functie als volgt:

Een communicatieadviseur geeft advies over de communicatie van een bedrijf, persoon of instelling. De communicatieadviseur helpt een communicatiestrategie op te zetten en zorgt ervoor dat de organisatie via diverse kanalen tot uitdrukking kan komen en in dialoog met de omgeving kan gaan.

En dat is precies wat Communicabel doet. Soms de complete portefeuille voor één opdrachtgever, meestal afzonderlijke onderdelen van het complete takenpakket voor verschillende opdrachtgevers. Aan de meeste onderdelen is op deze website een pagina gewijd.

Klik hieronder voor meer informatie over Communicabel in de rol van communicatieadviseur.