Brochure seniorenhuisvesting

Patrimonium woonservice wilde een brochure maken over haar woningen voor 55-plussers. Communicabel schreef de tekst en maakte de foto’s voor de brochure die een overzicht biedt van de woningen met speciale voorzieningen voor senioren zoals zorg, gemeenschappelijke ruimtes, complexbeheerders, gezamenlijk eten en personenalarmering.

Entree najaar 2015

In december verscheen de najaarseditie van Entree, het huurdersmagazine van Patrimonium woonstichting in Veenendaal. Communicabel verzorgde twee interviews en artikelen — waaronder één met Vluchtelingenwerk en een Syrische statushouder — en maakte daarbij ook de foto’s.

Entree voorjaar 2015

In april verscheen de voorjaarseditie van Entree, het huurdersmagazine van Patrimonium woonstichting in Veenendaal. Communicabel verzorgde drie interviews en artikelen en maakte bij enkele daarvan ook de foto’s.

Deurpost voorjaar 2015

In februari verscheen de voorjaarseditie van Deurpost, het huurdersmagazine van de Rhenense Woningstichting. Communicabel maakte de teksten, de coverfoto en enkele foto’s voor het binnenwerk.

Entree najaar 2014

In november verscheen de najaarseditie van Entree, het huurdersmagazine van Patrimonium woonstichting in Veenendaal. Communicabel verzorgde vijf interviews en artikelen en maakte bij enkele daarvan ook de foto’s.

Entree voorjaar 2014

Entree voorjaar 2014 - Patrimonium woonstichting

In maart verscheen de voorjaarseditie van Entree, het huurdersmagazine van Patrimonium woonstichting in Veenendaal. Communicabel verzorgde vier interviews en artikelen en maakte ook de foto’s daarbij.