Brochure seniorenhuisvesting

Patrimonium woonservice wilde een brochure maken over haar woningen voor 55-plussers. Communicabel schreef de tekst en maakte de foto’s voor de brochure die een overzicht biedt van de woningen met speciale voorzieningen voor senioren zoals zorg, gemeenschappelijke ruimtes, complexbeheerders, gezamenlijk eten en personenalarmering.

Brandweerconcepten

Om haar nieuwe dochter Brandweerconcepten een publicitaire boost te geven liet Vaessen Algemeen Bouwbedrijf BV een fraai magazine ontwikkelen. Communicabel schreef vijf van de zes artikelen en redigeerde de zesde.

Campagne Vreewijk

De Rhenense buurt Vreewijk kampte met een negatief imago. De woningen – gebouwd in de jaren ‘20 van de vorige eeuw als betaalbare huisvesting voor arbeiders – waren in 1975 weliswaar grondig gerenoveerd maar in de jaren erna ging Vreewijk er steeds verder op achteruit. Samen met Okkerreclame werkt Communicabel eraan Vreewijk weer positief op de kaart te zetten.

Folder seniorenwoningen

De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en het allerliefst op de plek waar zij zich thuis voelen. Met die gedachte voor ogen wil de Rhenense Woningstichting dertien levensloopbestendige woningen voor senioren gaan ontwikkelen in het hart van Elst. Samen met Okkerreclame maakte Communicabel een wervende brief en folder. 

Benchmarkonderzoek

benchmarkonderzoek-onderhoud-schoolgebouwen

Kenniscentrum ICSadviseurs heeft een uitgebreid landelijk onderzoek uitgevoerd naar de onderhoudslasten van 215 basisscholen, die qua omvang en spreiding een representatief beeld geven. Communicabel gaf het rapport vorm, ontwikkelde een themawebsite en organiseerde de perspubliciteit. 

Krant 2 Klassiek aan de Grift

Klassiek aan de Grift 2014 - Krant 2

In maart 2014 maakte Communicabel een eerste krant voor Klassiek aan de Grift, bedoeld om sponsors te werven voor het evenement. Communicabel is zelf ook sponsor. In juni brachten we een tweede krant uit om de sponsors en andere bezoekers te informeren over het programma.

Outplacementbrochure AAP

Outplacement folder AAP

Op de mailingkaart van stichting AAP waarvoor Communicabel in maart 2014 de tekst schreef, volgde in mei een folder om dierentuinen, wildparken en reservaten over de hele wereld te interesseren outplacement partner van AAP te worden. Communicabel schreef een nieuwe Engelstalige tekst op basis van een veel langere tekst die enkele jaren eerder door AAP zelf was gemaakt.

Didacta 2014, Stuttgart

Folder Didacta

ICSadviseurs was vertegenwoordigd op Didacta 2014 in Stuttgart, Europa’s grootste onderwijsvakbeurs. En daar ga je niet met lege handen naartoe. ICSadviseurs schreef een compacte tekst over de eigen organisatie, producten en diensten met daarbij concrete voorbeelden van geslaagde onderwijsprojecten in Nederland. Communicabel maakte er een handzaam foldertje van: in wikkelslag gevouwen naar A6-formaat.

Krant 1 Klassiek aan de Grift

Klassiek aan de Grift 2014 - krant 1

Klassiek aan de Grift is een uniek concert dat ieder jaar in juni op de Markt in Veenendaal wordt georganiseerd door artistiek leider André Heuvelman en zakelijk leider Georges Mutsaers. Zij werken daarbij intensief samen met de gemeente Veenendaal en het lokale bedrijfsleven. Ook Communicabel  is sponsor van Klassiek aan de Grift.