Brochure seniorenhuisvesting

Patrimonium woonservice wilde een brochure maken over haar woningen voor 55-plussers. Communicabel schreef de tekst en maakte de foto’s voor de brochure die een overzicht biedt van de woningen met speciale voorzieningen voor senioren zoals zorg, gemeenschappelijke ruimtes, complexbeheerders, gezamenlijk eten en personenalarmering.

11/12/2015